Биоразнообразие в земеделието

 

От началото на ХХ век генетичното разнообразие на културните растения в целия свят е намаляло със  75 %!  Навлизането на новите технологии за селекция и производство на семена и посадъчен материал (генното инженерство и биотехнологиите) застрашава сериозно богатата гама от местни културни и диви растителни видове, които са били селектирани в продължение на векове.
Ето защо изключително важно е да се запази разнообразието от растителни и животински видове не само в земеделското стопанство, но и в природата около него.
    
Ние смятаме, че биологичното земеделие не се ограничава само до спазването на стандартите за избягване на минерални торове и химически препарати.  За земеделските производители е важно да работят с природните цикли и еко-системи. Така биологичните производители ще могат да имат добра реколта, без да е необходимо да използват дори и биологични препарати.
    
Познанията за биологичните цикли са изключително съществени, защото помагат за създаването на почвеното плодородие и контрола на плевелите, вредителите и болестите – на практика цялата органична система. Чрез осигуряването на най-добрите възможности за повишаване на биоразнообразието в земеделската система и заобикалящия я ландшафт, ползите за биологичния фермер и градинар се увеличават значително.
    
Как да повишим биоразнообразието в стопанството, като увеличим ползите както за производителя, така и за околната среда? Това е важно за всички, които искат да работят в синхрон с природата и да са добри градинари.
    
водещ: Светла Николова

Сдружение Агролинк