Ри-Ри-Ра

Очакваме ви отново в детския кът !

Игрите
-  класически игри за малките
- "драма-активитис" : игри за импровизация
- игри заедно с родителите
- всякакви ръкоделия
- сензорна пътечка за бебешоците

Беседите
- 'комуникация преди езика' - за всичко , което си предаваме с игра и не само още преди да проговарянето
- 'емпатия и родителство'

Темата
'като вкъщи, почти като вкъши...' - родителските кооперативи : идеи, приложение, алтернатива