Програма на Permaship


Ето какво сме подготвили:
    
Палатка - Библиотека
На фестивала нашите гости ще имат на разположение книги, които да им правят компания в свободното време, отделено за почивка. Ще сме се подготвили и с книги за пермакултурата, които са достъпни за закупуване, включително и „Пермакултура за Дома и Градината“, която наскоро преведохме на български.
    
Лекции
По време на феста ще бъдат проведени лекции на различна тематика, някои между които са:
- Михаил Косев за  CSA (community supported agriculture )
- Josh Aronson за дивите, ядливи растения
- и опитът ни с горското градинарство, Hugelkultur
    
Пермакултурата е система за проектиране на къщи, градини, общности, които не само задоволяват нуждите на хората, които живеят в тях по екологично устойчив начин, но и добавят стойност в природата.
    
Пермакултурата цели развиване на умения, увереност и въображение, които да направят хората способни да намерят творчески решения на глобалните и локалните проблеми.
    
Пермакултурата е наука за проектиране, която учи как да се задоволят всички нужди на човечеството по начин полезен за природата.
    
Пермакултурата е система за проектиране на устойчива човешка среда. Тя е за работене с природата вместо против нея. Пермакултурата е свързана с продължително и обмислено наблюдение, вместо с продължителна и необмислена работа.
    
Пермакултурата е движение за използване на земята и изграждане на общности, което цели хармонична интеграция на човешките жилища, микроклимат, годишни и многогодишни растения, животни, почва и вода в стабилни и продуктивни общности.
    
Уникалното на тази система е не просто включването в дизайна на стопанството на компоненти, щадящи природата (например, соларни панели, биологично земеделие, къща от сламени бали и хибриден автомобил), а свързването им в хармонично цяло, което ползва за модел принципите за взаимносвързаност на природната екосистема, където отпадъци не съществуват,  тъй като резултатите от всеки един процес представляват ресурс за друг процес.
    
Пермакултурата е затова да мислим преди да действаме
Действието може да бъде това какво ядем, как пътуваме, какво работим, къде живеем....Целта е да намиране на такива решения, че нито една област от живота ни да не бъде против друга. Означава да намерим най-ефективния начин да направим нещата - с най-малко усилия и най-малка вреда за околните.