Контактна импровизация – да танцуваш като себе си!

Танц, в който танцуваш от сърце.
КИ е игра!
Начин на движение, при който двама души разговарят посредством общ център на тежестта. Във всеки момент някой от двамата партньори може да поведе... общото тяло.
Това е игра, в която партньорите се освобождават от очакванията си, за това което ще се случи, което им дава изключителна свобода.
Тогава се получава и истинската импровизация.
Постепенно концентрацията на съзнанието в играта нараства до степен, в която съзнателно мога да наблюдавам всичко (общото тяло и движението му), пъргавината на реакциите и възможностите на тялото се увеличават пропорционално на спокойствието и релаксацията.
Получава се тишина на сетивата, в която ярко изпъква всичко което въздейства върху тялото  -инерция, центробежна сила, моментум, докосване, тежест...Когато много по ясно виждаш тези сили – много по лесно ги опознаваш и контролираш въздействието им.
Танц свободен от клишета и задължителни форми. Движенията стават спонтанни, като че сами се случват и макар да могат да се случват бързи и динамични остават меки и естествени.