компостирането

В природата огромното разнообразие от растителни и животински  видове съществува от векове без всякаква намеса от човека. Това е една самоподдържаща се система – без добавяне на минерални торове за подхранване на растенията и без ненужни отпадъци. Няма отпадъци, няма замърсяване.
Ние ходим по земята и се храним от нея … и това се разбира от само себе си.

Почвата е от това, от което ние се изхранваме и от което сме заобиколени. Почвата е в основата на живота на нашата планета Земя, но е необходимо да се спазва едно основно правило: Това, което изнасяш, това трябва да внасяш обратно. Постоянното добавяне на органична материя и компост осигурява почвата с хранителни елементи и подобрява нейната структура, създавайки една добра среда за растежа на растенията. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата и осигурява хранителни елементи за вашите растения.

 

водещ: Светла Николова

Сдружение Агролинк