Испанската револЮция

Една вълната от гражданско недоволство заля Испания от 15ти май тази година. Тя се изразява не само в хилядните шествия и акции, но и в палаткови лагери и зелечукови градини в центъра на големите градове (Барселона, Мадрид..)

Някои мислят че движението е само една реакция на фалита на Испанското правителство и орязването на социалните разходи, на стипендиите, на помощите за безработни, на затварянето на ред болници, или пък на това че много хора трябваше да останат на улицата поради невъзможност да плащат ипотеките си.

Така наречените „Индигнадос”, обаче, са възмутени от икономическата и политическа система като цяло. Те пледират не само за по-достойно заплащате на човешкия труд и социална политика, но и за бавна и плавна системна промяна, движена от хората или отдолу-нагоре. Как, къде и защо и дали подобно нещо има почва у нас?

Представя: Филка Секулова, Research & Degrowth, Барселона