Електрическите отпадъци

Електрическите отпадъци и опасностите, които те крият. Отговорно рециклиране.

 

 

Част. 1: Засилването на продажбите на е-устройства води до акумулиране на все по-големи количества отпадъци.

Продажбите на електронни продукти се увеличиха рязко през последните няколко години. Ако не се засили правилно събирането и рециклирането на материали, много от развиващите се страни са изправени пред призрака на планините от опасни отпадъци със сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. Има множество доклади на водещи екипи от учени и екологични организации, посочващи грозящите ни опасности.

Тяхното безотговорно изхвърляне води до опасности за здравето на всички нас, замърсяване на околната среда и безгрижно отношение към природните ресурси.

Тези глобални проблеми са от изключителна важност и всеки осъзнат потребител е безкрайно важен.

Част 2: Има стотици примери за неправилно изхвърляне на отпадъците. И разбира се, неправилни действия с тях: трошене, горене и претопяване. Аз ще посоча само някои от тях.

Един от най-големите ни проблеми с е-отпадъците е неправилно им манипулиране, тъй като голяма част от тях се изгаря в нелегални цехове за рециклиране и възстановяване на ценни метали - практики, които имат значим дял при широкообхватни токсични замърсявания и осигуряват много ниски нива на възстановяване на метал в сравнение с технологиите в съвременните индустриални обекти.

Част 3: Решението на тези глобални проблеми се крие в осъзнаването на екологичната и социална отговорност у всеки. В  презентацията ще бъдат описани препоръките на експертите за установяване на правилно управление на отпадъците, споделени центрове за върхови постижения, въз основа на съществуващите организации, работещи в областта на рециклирането и управлението на отпадъците. Със схематичен чертеж ще обрисувам материалните потоци по събирането и последващото обработване на отпадъците до получаването на ценни за индустрията суровини.

Събитието е част от проекта BEWMAN  - национална застъпчниеска мрежа за управление на електронните отпадъци и кампанията "E - отпадък? Отпадък е."

Страница на прокта на български език: http://bg.bewman.eu
Карта на проекта: https://bewman.crowdmap.com/main